Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
Hưng Trần
https://justx.info

Reset MySQL root password

Trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu root MySQL, hãy thực hiện theo các bước sau để thay đổi mật khẩu MySQL root. Đánh giá

Hồn quê trên net

Trong mailbox lại thêm một e-mail của thằng bạn thân đang ở California. Nó hỏi đủ chuyện: “Cá linh đã về chưa? Bông so đũa trổ chưa? Dưới quê mình người ta đã