Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Khắc phục lỗi màu ngả vàng trên Photoshop

Vừa tuần rồi, mình mở photoshop lên để xử lý ít hình cho công việc, và đập vào mắt mình là một cái màn hình như sau.

Quái gì thế này, chắc chắn là màn hình của mình bình thường, mà chỉ mỗi Photoshop bị, các phần mềm khác thì không sao.


Nguyên nhân của tình trạng này là do profile màu màn hình trên máy bạn đang có vấn đề. Có thể là do bạn đã nghịch phá gì đó về màu, hoặc mới thay màn hình và profile của màn hình cũ không tương thích với màn hình mới.

Cách dễ nhất để xử lý tình trạng này là reset về profile mặc định. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Mở Color Management bằng cách tìm “Color Management” trên menu Start

Bước 2: Bấm Add tại cửa sổ Color Management và chọn Profile sRGB IEC61966-2.1 và OK


Bước 3: Chọn profile sRGB IEC61966-2.1 và chọn Set as Default Profile, sau đó bấm Close

Sau khi hoàn tất bước này, khởi động lại Photoshop và tạo file mới để xem kết quả. May quá, trắng lại rồi :))))