Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Mở nhiều port SSH cùng lúc trên Linux

Gần đây, mình có nhu cầu backup 1 server thông qua SFTP, mà vấn đề là không tiện dùng port 22 để listen vì destination server là một đầu DDNS, port 22 đã bị sử dụng làm việc khác.


Thực ra, việc đổi port SSH là chuyện dễ dàng và không có gì đáng nói. Tuy nhiên mình lại muốn listen thêm 1 port SSH nữa để nhận kết nối SFTP, còn việc SSH để quản trị server vẫn thông qua port 22. Nôm na thì là tách riêng control-plane và data-plane ra cho nó dễ nhìn :))

Vậy làm thế nào để ssh listen nhiều port?

Đơn giản là thêm 1 dòng cấu hình  “Port xxxx” vào file /etc/ssh/sshd_config như hình bên dưới (ở đây cho listen port 22 và 2222)

Sau đó khởi động lại SSHD

systemctl restart sshd

Kiểm tra lại bằng Netstat và SSHD đã listen cùng lúc 2 port.

Đánh giá